[[L:frontpage]]
2013-06-11
Czas na aktywność

Zapraszamy osoby niepełnosprawne do udziału w bezpłatnym projekcie „Czas na aktywność”. W ramach projektu istnieje możliwość przygotowania do zawodu oraz zdobycia praktyki podczas 6-miesięcznego płatnego stażu zawodowego.  

Każdy uczestnik weźmie udział w:

- Szkoleniach zawodowych: PROFESJONALNA OBSŁUGA BIUROWA Z ELEMENTAMI PODSTAW KSIĘGOWOŚCI lub PRACE ROBOTNICZO-GOSPODARCZE Z ELEMENTAMI OCHRONY ŚRODOWISKA

- 6-miesięcznych płatnych stażach zawodowych

- Ergoterapii

- Arteterapii

- Warsztatach komunikacji społecznej

- Indywidualnym wsparciu doradcy zawodowego

Podczas udziału w projekcie zapewniamy bezpłatnie:  posiłek (obiad lub drobny poczęstunek), dowóz do miejsca realizacji zajęć,  materiały szkoleniowe, dodatek szkoleniowy za udział w szkoleniach zawodowych (płatny za każdą godzinę szkolenia)

Podczas udziału w projekcie zapewniamy bezpłatnie:  posiłek (obiad lub drobny poczęstunek), dowóz do miejsca realizacji zajęć,  materiały szkoleniowe, dodatek szkoleniowy za udział w szkoleniach zawodowych (płatny za każdą godzinę szkolenia)

Zgłoszenia do udziału w projekcie oraz szczegółowe informacje:

Fundacja Edukacji i Twórczości
ul. ks. Abramowicza 1
15-872 Białystok
tel.: 85 742 40 41, 664 765 111
e-mail: mkruhlej@mnetoring.pl

Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem „Jesteśmy razem”
ul. Szkolna 5
16-001 Kleosin
tel.: 503 004 730
e-mail: twkjuchnowiec@gmail.com

www.jestesmyrazem.pl

 

Strona Europejskiego Funduszu Społecznego - www.efs.gov.pl

Projekt "Czas na aktywność" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.