[[L:frontpage]]
2010-07-06
Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

 

W punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym możesz uzyskać informacje dotyczące:

1. praw osób niepełnosprawnych

2. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne

3. turnusów rehabilitacyjnych w ośrodkach wczasowych dla niepełnosprawnych

4. warsztatów terapii zajęciowej

5. Likwidacji barier architektonicznych i komunikacyjnych

6. pomocy społecznej

7. programów PFRON

8. ulg i zwolnień dla osób niepełnosprawnych

 

ADRES

Księżyno, ul. Szkolnej 5 (wejście od ul. Południowej)

poniedziałek  i czwartek w godz.: 16.00-19.00,

sobota godz.: 10.00- 13.00